starší informace

‹ zpět

Starší žáci / žákyně – Velká Ohrada 

Ročník: 2006 – 2002

Tréninky:
Pondělí 18:00 – 19:00, ZŠ Janského
Čtvrtek 18:00 – 19:00, ZŠ Janského
Tréninky se konají v uvedených dnech mimo svátky a prázdniny.

Cena:
1x týdně: 1100,- Kč / pololetí
2x týdně: 2000,- Kč / pololetí
Platbu můžete provést online převodem na: 2001449394/2010 (Jako VS uveďte prvních 6 pozic rodného čísla dítěte), nebo v hotovosti na jakémkoliv tréninku.

Trenéři:
Pondělí: Šimon Ebrle
Čtvrtek: Filip Fiala


Pokročilejší a navazující kategorie. Hráči jsou zdokonalováni především ve vzájemné souhře a komunikaci při hře. Zlepšujeme jejich fyzičku během i posilováním. Klíčové je pro nás v rámci této kategorie budovat silný kolektiv a partu kamarádů, kteří spolu tráví čas i mimo florbalové hříště. Nováčky i začátečníky rychle začleňujeme. Hrajeme přátelské zápasy, chodíme na turnaje. Pro snaživé hráče je poskytována možnost reprezentovat náš klub každý měsíc na DDM lize v Modřanech. Každý rok pořádáme pro účastníky těchto tréninků letní soustředění.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku odevzdej na svém tréninku. Odevzdáním vyplněné přihlášky a uhrazením členského příspěvku je hráč pojištěn proti případnému úrazu na tréninku. Přihlášku odevzdává každý hráč jednorázově při vstupu do klubu. V případě neuhrazení členského příspěvku k datu 30. září v prvním pololetí a 15. února v druhém pololetí, nebude dále hráčům umožněna účast na tréninku. Za takového hráče klub nepřebírá zodpovědnost. Děkujeme za pochopení. Alternativní možností pro hráče, kterým nevyhovuje pravidelný trénink je platba paušálního poplatku za jednotlivé tréninky ve výši 70Kč. Pokud, ale takový hráč neodevzdá přihlášku do oddílu, nestává se členem klubu a tudíž v rámci tréninku není pojištěn proti případnému úrazu.