mladší informace

‹ zpět

Mladší žáci / žákyně – Velká Ohrada 

Ročník: 2011 – 2007

Tréninky:
Pondělí 17:00 – 18:00, ZŠ Janského
Čtvrtek 17:00 – 18:00, ZŠ Janského
Tréninky se konají v uvedených dnech mimo svátky a prázdniny.

Cena:
1x týdně: 1100,- Kč / pololetí
2x týdně: 2000,- Kč / pololetí
Platbu můžete provést online převodem na: 2001449394/2010 (Jako VS uveďte prvních 6 pozic rodného čísla dítěte), nebo v hotovosti na jakémkoliv tréninku.

Trenéři:
Pondělí: Šimon Ebrle
Čtvrtek: Filip Fiala


Pro většinu hráčů vstup do florbalového světa. Ideální pro úplné začátečníky, kterým se věnujeme na individuální úrovni. Hráči se naučí techniku střelby i práce s míčkem. Uvědomujeme si, že pro tuto věkovou kategorii je velmi podstatný všestranný pohyb, a proto klademe důraz na základní atletickou průpravu i zpevnění těla. Na druhou stranu zkušenější a starší z této kategorie dostávají prostor k sebezlepšování a učíme je nad hrou více přemýšlet. Tyto děti se také účastní každý měsíc pravidelné DDM ligy v Modřanech.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku odevzdej na svém tréninku. Odevzdáním vyplněné přihlášky a uhrazením členského příspěvku je hráč pojištěn proti případnému úrazu na tréninku. Přihlášku odevzdává každý hráč jednorázově při vstupu do klubu. V případě neuhrazení členského příspěvku k datu 30. září v prvním pololetí a 15. února v druhém pololetí, nebude dále hráčům umožněna účast na tréninku. Za takového hráče klub nepřebírá zodpovědnost. Děkujeme za pochopení. Alternativní možností pro hráče, kterým nevyhovuje pravidelný trénink je platba paušálního poplatku za jednotlivé tréninky ve výši 70Kč. Pokud, ale takový hráč neodevzdá přihlášku do oddílu, nestává se členem klubu a tudíž v rámci tréninku není pojištěn proti případnému úrazu.